Български Футболни Значки - Bulgarian Football Badges

Здравейте на всички колекционери и ценители на футболни значки!

Представям на Вашето внимание този сайт:информационен каталог,чрез който да покажа сканове на всички оригинални и официални български футболни значки,издавани досега!Надявам се на Вашето съдействие и помощ,чрез изпращане на нови сканове на български футболни значки,липсващи в базата данни,за обогатяването и допълването на информацията,която е достъпна за всички Вас!


За контакти и връзка: bolyarche@yahoo.es  (Павел Енчев) 

 

 

 

Hello to all collectors and connoisseurs of football badges!
I present to you this site: informative catalog, which show scans all original and official Bulgarian football badges issued before! I hope for your cooperation and assistance by sending new scans of Bulgarian football badges, missing in the database to enrich and supplement the information that is available to all of you!

 
Contacts tobolyarche@yahoo.es  (Pavel Enchev)

 

 

Колекцията е безценна,когато в нея има само оригинални и официални значки,произведени от самите клубове,поръчани от тях или направени с тяхно съгласие! 

 

The collection is invaluable when it contains only original and official pins,produced by the clubs themselvesthey ordered or made with their consent

 

 

 

 

 

 

видове български футболни значки по начин на закопчаване:

 

types of Bulgarian football badges by way of fastening:

 


ръкавел,чехълче,илик

 

Button hole pin = Slide back  

 винт

 

Screw back


 


брошка,безопасна игла

 

brooch = Bent pin back (or just pin back)


игла,дълга игла

 

stick pin = Long pin back

 

 

този сайт стартира на 02.03.2012

this site started on 02.03.2012

Contacto


Email: bolyarche@yahoo.es

Web: